Departamento de Danza

Actuaciones

Especialidades

     

Danza Española y Taller de Danza Española para Adultos

 Elena Raquel Fernández Rodríguez

Programación

FMC-PROGRAMACIÓN COMÚN DANZA

Ballet

 Lydia Bettina López Pérez

        Programación

FMC-PROGRAMACION DANZA CLASICA 2020-2021

Danza Infantil (Baila Conmigo)

 Elena Raquel Fernández Rodríguez

Programación

FMC-PROGRAMACIÓN BAILA CONMIGO

Ballet Infantil

 Lydia Bettina López Pérez

                Programación

FMC-PROGRAMACION DANZA CLASICA 2020-2021